Om

Hej!
Vi är klass 3D på Lillekärrskolan och är en härlig klass med 22 elever. Vi älskar att programmera och koda i skolan och har nu startat denna blogg för att inspirera, hjälpa och ge tips till andra där ute. Vi kommer blogga, skriva och visa bilder om det vi gör i skolan. Vi tänkte att denna blogg kunde handla om hur vi använder digitala verktyg i vår klass men främst om hur vi använder programmering och kod i undervisningen. Jag som är lärare heter Jenny Bernhardsson och ser fram emot detta arbete med eleverna och denna blogg. Vi arbetar efter LGR 11 och strävar specifikt efter många av de nya mål som nu har tillkommit med den nya digitaliseringsstrategin. Vi fokuserar alltså på digital kompetens och programmering samt stora och betydelsefulla begrepp som inkludering, lustfyllt lärande och samarbete. Vi hoppas att kunna inspirera både lärare, elever och föräldrar där ute med vårt arbete och vår blogg.
Välkomna in!

Eleverna i klassen kommer att försöka driva denna blogg så mycket det går med hjälp av oss lärare, men de kommer att försöka göra så mycket som de kan själva. På detta sättet kommer de lära sig att hantera digitala verktyg, hur man skriver, redigerar och lägger in bilder och film, hur man beter sig på nätet, vad man kan och inte kan skriva, hur man fotar och filmar, creative commons, upphovsrätt, PUL lagen, hur man kan använda internet och dess resurser i undervisningen och olika aspekter av digital kompetens som man behöver för att klara sig idag.

Här kopplar vi vårt arbete till vår läroplan Lgr11:

Ur del 1 och 2:

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” 

Upphovsrätt och källhänvisningar

Vi diskuterar upphovsrätt och källkritik ganska ofta och vi jobbar med det kontinuerligt. Eleverna är insatta i vad det innebär men lär sig hela tiden mer om vad vi läser på nätet samt vad vi kan och inte kan använda. Samt den viktiga aspekten av att kunna avgöra om informationen samt bilderna vi ser och läser är sanna och hur kan man ta reda på detta. Ett väldigt viktigt arbete. På vår blogg är allt material, både bild och film skapat av oss i klassen och alla som visas har gett sitt och sin föräldrars medgivande att vara med.

/Superkodarna